Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

tanszéki mérnök (2019/144)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Bertalan L. utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Anyagmozgatás és logisztikai folyamatok automatizálása terén projektfeladatok ellátása, az oktatási, labor és kutatási tevékenység támogatása. Gépautomatizálási, vezérlési és szabályozási feladatok, méréstechnikai megoldása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) ettől való lehetséges eltérítések az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, főiskolai villamosmérnöki végzettség,

        Azonos területen szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Automatizálási, műszerinformatikai és mérőrendszer, mechatronikai rendszer tervezési és kivitelezési tapasztalatok és a területen önálló munkavégzési lehetőség

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, kompetencia részletes bemutatása

        Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3620/492-7233 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/144 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök (2019/144).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/144, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök (2019/144).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7. L épület I. emelet 7. ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat kérjük továbbá Dr. Gyimesi András részére elektronikusan az andras.gyimesi@logisztika.bme.hu e-mail címre is megküldeni. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.