Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatal/ Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

vizsgálómérnök

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 , Nagyduna sor 1-25.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Levegőminőség vizsgálatok és kibocsátott légszennyezőanyag vizsgálatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A levegőtisztaság-védelemi és levegőminőség mérési feladatok ellátása az osztályvezető által megállapított munkabeosztás szerint. A kibocsátott légszennyező anyagok mintavétele és mérése a minőségirányítási és munkavédelmi követelményeknek megfelelően. A levegőminőség-mérési feladatok ellátása a minőségirányítási és munkavédelmi követelményeknek megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett műszaki, környezetvédelmi mérnöki végzettség

        a Kit. 82. § szerinti kizáró okok hiánya

        felhasználói szintű számítógépes ismeret

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszaki mérési területen szerzett tapasztalat

        környezetvédelmi elköteleződés

        gépjármű vezetési gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        műszaki érdeklődés, precizitás,

        önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,

        megbízhatóság,

        fizikai terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (1) 478-4400/644 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/128-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: vizsgálómérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/128-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: vizsgálómérnök.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.