Magyar Képzőművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Projekt Iroda

szakmai adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. 02.14. napjáig tartó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Török Pál utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projekt adminisztrációs feladatok, pl.: ajánlatkérés szállásra és étkezésre, Számítógépes adatbevitel, adatrögzítés, dokumentumszerkesztés, Dokumentumok szkennelése, Digitális és papír alapú dokumentumok kezelése, rendszerezése, mapparendszer frissítése Telefonos és e-mailes kapcsolattartás a projektet megvalósító kollégákkal. Folyamatos kapcsolattartás az egyetem szervezeti egységeivel Beszerzések intézése, értekezletek előkészítése, pályázatokkal, programokkal kapcsolatos adminisztratív teendők Jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, adatbekérés – rendszerezés Kezeli és működteti a Poszeidon iktatási rendszerét

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        legalább érettségi

        Angol nyelv alap szintű ismerete

        Felhasználói szintű készségszintű számítógépes ismeretek (word, excel stb)

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Európai Uniós projekt megvalósításában szerzett tapasztalat, diploma

        Terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, felelősségtudat, jó kommunikáció képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, szakképesítést igazoló okiratok másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06706824589 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1134/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai adminisztrátor .         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1134/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakmai adminisztrátor .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mke.hu - 2019. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.