Platánfa Óvoda és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Platánfa Óvoda és Konyha

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5233 Tiszagyenda, Ady Endre út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, óvodapedagógusok munkájának segítése, az óvoda tálalókonyhájának ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, dajka ,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasságot igazoló kis könyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/56-439-125 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Platánfa Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (5233 Tiszagyenda, Ady Endre út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-5 dp/2019. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Platánfa Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (5233 Tiszagyenda, Ady Endre út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-5 dp/2019., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5233 Tiszagyenda, Ady Endre út 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.