Debreceni Egyetem Kancellária Adatbiztonsági Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kancellária Adatbiztonsági Központ

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az adatvédelmi tisztviselő munkájának segítése. Kapcsolattartás az egyetem szervezeti egységeivel. Állásfoglalás készítés adatvédelmi ügyekben. Adatvédelmi témakörben képzések tartása, oktatási anyagok készítése. Iratminták, szabályzatok kidolgozása. A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése és az alkalmazásukhoz szükséges ismeretek elsajátítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Word, Excel, Powerpoint, készségszinten történő kezelése, illetve valamilyen levelező program ismerete és biztos használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi egyetemi (jogász) végzettség

        jogi szakvizsga

        adatvédelmi jogi ismeretek (GDPR)

        középfokú nyelvvizsga angol nyelvből

Elvárt kompetenciák:

        kiemelkedő kommunikációs készség,

        rendszerszemlélet, proaktivitás, precizitás,

        önálló munkavégzési képesség,

        problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok keltének, számának megjelölése. (Az eredeti dokumentumokat az állásinterjún, illetve a jogviszony létesítése esetén a HR részére szükséges bemutatni.)

        Nyilatkozat arról, hogy büntetlen előéletű (a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt az állásinterjún, illetve a közalkalkalmazotti jogviszony létesítése során a HR részére bemutatni szükséges).

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Adatbiztonsági Központ címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. Kacellária Inkubációs Központ fszt. 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8104/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Adatbiztonsági Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8104/2019., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26. Kacellária Inkubációs Központ fszt. 34. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2019. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.