Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati feladatok, (tájékoztatás, kölcsönzés) ellátása, használói igények figyelemmel kísérése. számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése, rendezvények szervezése, pályázatok készítése, plakátok készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtár szakos főiskolai diploma, vagy főiskolai szintű végzettség és segédkönyvtáros szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        kommunikációs készség,

        csapatmunka, együttműködés,

        kapcsolatteremtő készség,

        szervezési készség,

        kreativitás,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        gyakorlati tapasztalat igazolása

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/K/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/K/2019, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Bán Emma részére a dombkonyvtar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        vkd.hu - 2019. május 10.

        dombovar.hu - 2019. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.