Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
Család- és Gyermekjóléti Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.01.05. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Esetmenedzseri tevékenység ellátása. Módszertani munka, adminisztráció, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) Nm rendelet 2. számú melléklete II.I.1. pontjában meghatározott képesítési előírások az irányadóak: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus ,

        Ennek hiányában: gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/ okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.

        A munkakör, tevékenység ellátására irányadó hatályos ágazati jogszabályok ismerete.

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A felvételnél előnyt jelent gyermekjóléti szolgáltatásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat, valamint a szakmai protokollok / módszertani útmutatók alkalmazásszintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a bizottság betekintést nyerhet pályázati anyagába, érvényes kreditpontos igazolás másolata.

        A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogadható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc 93 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/17 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/17, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot, a bizottság ajánlattételét figyelembe véve a Család- és Gyermekjóléti Központ Vezetője fogja kiválasztani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.