Miskolci Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája

Műszaki dolgozó (karbantartó)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény üzemeltetési, karbantartási, udvarrendezési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, zavarmentes munkakörnyezet biztosítása, karbantartási-szerelési munkálatok elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő vagy lakatos vagy vízvezeték szerelő vagy festő vagy karbantartó,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        kiváló problémamegoldó képesség,

        kiváló szintű együttműködési és kommunikációs készség,

        terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

        fényképes szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához (3. személlyel közlés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-46/562-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MISZC/2109-3/H/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki dolgozó (karbantartó).         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MISZC/2109-3/H/2019, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki dolgozó (karbantartó).

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázókat a tagintézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja részére

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy alkalmazás esetén a munkavégzés helye a munkáltató működési köréből adódóan, munkáltatói döntés függvényében a Miskolci Szakképzési Centrum valamennyi tagintézményére vonatkozik

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolci-szc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.