MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Geodéziai és Geofizikai Intézet

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.01-2023.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetben önálló geofizikai kutatási téma folytatása, kapcsolódó kutatásokban való részvétel, különös tekintettek a légköri elektromos áramkör és légköri elektromágneses jelenségek megfigyelésére és elemzésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, fizikus, geofizikus MSC,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű Programozási ismeretek,

        Felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével)

        Büntetetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság

        Felsőoktatási és/vagy MTA földtudományi kutatóhelyen szerzett munkahelyi tapasztalat

        További nyelvismeret

        Megkezdett PhD képzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        Eddigi szakmai tevékenység ismertetése

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 3699508353 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK5/2019/840/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK5/2019/840/1/1, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az MTA CSFK főigazgatója által felkért bírálóbizottság véleményezi. A főigazgató döntését ennek alapján hozza meg és a pályázókat elektronikus úton értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        CSFK honlap - 2019. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat megküldésekor kérjük a tárgyban feltüntetni a következőt: MTA CSFK GGI fiatal kutató

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.