Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

kötelezettségvállalás nyilvántartó, egyéb ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.01.25. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Leendő munkatársunk feladatai: Alapvető feladata az NGSZ-hez rendelt intézmények pénzügyi feladatainak ellenőrzése az NGSZ és a hozzá rendelt intézmények között létrejött együttműködési MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltaknak megfelelően: a) Ellenőrzi az NGSZ Központ szerződéseinek, megrendelőinek felszereltségét, valamint rögzíti a KASZPER modulba a kötelezettségvállalást, követelést a nyilvántartásba vétel céljából. Gondoskodik a nyilvántartás naprakész kezeléséről, szükség szerint elvégzi a módosításokat, helyesbítéseket. b) Ellenőrzi az NGSZ-hez rendelt intézmények által elkészített szerződések, megrendelők felszereltségét, KASZPER rendszerben való rögzítését. c) Ellenőrzi a banki átutalással történő pénzmozgások bizonylatait, az utalványrendelet felszereltségét, a számlát számszaki és formai szempontból. d) Ellenőrzi a készpénz- és utalvány forgalommal, valamint a pénztári folyamatokkal kapcsolatos bizonylatokat alaki, tartalmi és számszaki szempontból.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli, közgazdasági, gazdasági,

        Mikrosoft Office programok (Word, Exel) alkalmazás szintű ismerete,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        önálló munkavégzés, tanulékonyság, határozott fellépés, jó kommunikációs készség

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási számviteli gyakorlat,

        TITÁN rendszer ismerete

        költségvetési szervnél szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz (kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört)

        legmagasabb iskolai végzettséget, valamint szakképesítést igazoló iskolai bizonyítványok másolata

        motivácios levél, referencia levél

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/6355-1/2019/I00 , valamint a munkakör megnevezését: kötelezettségvállalás nyilvántartó, egyéb ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével (6724 Szeged, Huszár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/6355-1/2019/I00, valamint a munkakör megnevezését: kötelezettségvállalás nyilvántartó, egyéb ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ngsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.