Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

Ápolásszakmai igazgató-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7623 Pécs, József Attila út 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a klinikán folyó ápolási munka tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása - az egészségügyi szakdolgozók képzésének, továbbképzésének tervezése - a klinikán folyó felső és középfokú gyakorlati képzések felügyelete - adminisztratív feladatok, jelentések, beszámolók és alapnyilvántartások elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egészségügyi szakirányú felsőfokú végzettség (Bsc, Msc) ,

        legalább öt éves ápolás vezetői tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget, ill. gyakorlatot igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében)

        Szakmai terv, motivációs levél

        Kamarai tagság igazolása, érvényes működési engedély

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyon nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16676 , valamint a beosztás megnevezését: Ápolásszakmai igazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16676, valamint a munkakör megnevezését: Ápolásszakmai igazgató-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE Szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. május 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.