Külgazdasági és Külügyminisztérium

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Külgazdasági és Külügyminisztérium

titkársági ügyintéző / iratkezelő

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 , Bem rakpart 47.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot elektronikus úton a palyazat11@mfa.gov.hu e-mail címre kérjük benyújtani, az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: BELF-titkársági (pályázó neve). A pályázat (e-mail) elektronikus úton történő fogadásáról és beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk e-mailben.

Ellátandó feladatok:

Az álláshelyen ellátandó feladatok: titkársági-, iratkezelési- és titkársági ügyintézési feladatok ellátása, • Scriptament elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer (iktatórendszer) kezelése, iktatási-, irattárazási- és archiválási feladatok ellátása, • a szervezeti egység elektronikus és papír alapú levelezésének a kezelése, dokumentálása, postázás, • a szervezeti egység vezetői programjainak megszervezése, időpont egyeztetés, naptárkezelés, • nyílt- és minősített irat- és aktaforgalom, dokumentációk/levelezések kezelése, nyilvántartása, archiválása, • gépelés, szövegszerkesztés, egyéb nyilvántartások vezetése és –kezelése; • a titkárságra érkező telefonhívások kezelése, vendégek fogadása; • egyéb titkársági igazgatási és kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jogviszony típusa: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) szerinti kormányzati szolgálati jogviszony (kormánytisztviselői kinevezés) A hivatalos teljes pályázati kiírás és a mellékletek a Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatalos honlapján, alábbi linken érhetőek el: https://www.kormany.hu/hu/dok?source=6&type=409#!DocumentBrowse

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Jogállás, illetmény és egyéb juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.), továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok és szabályozók rendelkezései az irányadók. Illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg az álláshely besorolási fokozatához tartozó illetménysávon belül a Kit. rendelkezései alapján. Az egyéb juttatások megállapítása a Kit., annak végrehajtási rendeletei és az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyéb belső szabályozói alapján történik. Cafetéria biztosítása a mindenkor hatályos költségvetési törvényben a központi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselői számára meghatározott éves bruttó összeg mértékig biztosított. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az álláshely betöltésének feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kit. 82. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá a nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredménye (kockázatmentes szakvélemény) és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. Az álláshely betölthetőségének időpontja: Az álláshely legkorábban a pályázatok elbírálását, a kiválasztási eljárás lefolytatását és az eredményes kiválasztást követően, a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása és annak kockázatmentes eredménnyel történő lezárása után a munkáltatói jogkör gyakorló ezirányú döntését követően tölthető be. Adatvédelmi tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan: Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Személyügyi Főosztály munkatársai dolgozhatják fel, kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gyors- és gépírás,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        központi közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatásban titkársági-igazgatási területen szeerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Orosz nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        érvényes titkos ügykezelői (TÜK) vizsga

        gyors- és gépírás szaktudás

        nemzetközi területen vagy nemzetközi munkavégzési környezetben szerzett szakmai tapasztalat

        (központi) közigazgatásban használt irat- és dokumentumkezelési rendszer(ek) magas szintű és/vagy készségszintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű • jó koordinációs, szervező- és problémamegoljó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség; ,

        Jó szintű • jó kommunikációs és együttműködési készség,

        Kiváló szintű • igényes és gyors munkavégzés, precizitás;,

        Kiváló szintű • fegyelmezett és lényeglátó munkavégzésre való képesség;,

        Jó szintű • kötött irodai-, adminisztratív munkavégzés iránti hajlandóság;,

        Kiváló szintű • stressztűrő képesség;,

        Kiváló szintű • terhelhetőség;,

        Kiváló szintű • csapatban történő feladatvégzésre való készség;,

        Kiváló szintű • nagyfokú megbízhatóság és titoktartás;,

        Kiváló szintű • rendezett életvitel;,

        Kiváló szintű • udvariasság.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        minősített iratkezelésben szerzett legalább 1 éves tapasztalat

        közigazgatási alap- vagy szakvizsga, ügykezelői vizsga

        közigazgatásban titkársági – igazgatási területen szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A pályázó teljes szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

        • Magyar nyelvű motivációs levél,

        • A legmagasabb iskolai végzettsége(ke)t és egyéb szakképzettsége(ke)t, valamint nyelvtudást igazoló dokumentumok scannelt másolata,

        • Bérigény megjelölése,

        • A pályázati kiírás mellékletét képező kitöltött, aláírt scannelt adatkezelési és hozzájáruló nyilatkozat,

        • Aláírt scannelt nyilatkozat a büntetlen előéletről (a KKM hivatalos honlapján található pályázati kiírásban megtalálható) vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása,

        • Aláírt scannelt nyilatkozat arról, hogy eredményes kiválasztás esetén hozzájárul a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja, valamint az álláshely betöltéséhez szükséges képzéseket elvégzi (az összefoglaló nyilatkozat-minta a KKM hivatalos honlapján megjelent pályázati kiírás mellékletében található),

        • Aláírt scannelt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyagának és adatainak a Külgazdasági és Külügyminisztérium toborzási adatbázisba történő rögzítéséhez és önéletrajzának megőrzéséhez. Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga (adatai), illetve önéletrajza megőrzéséhez és adatbázisban való rögzítéséhez, úgy aláírt scannelt nemleges nyilatkozat csatolása (az összefoglaló nyilatkozat-minta a KKM hivatalos honlapján megtalálható).

        • Opcionálisan csatolható(ak): referenciák

        Az összefoglaló nyilatkozat-minta a KKM hivatalos honlapján megjelent pályázati kiírásban megtalálható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20190517/Adm , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző / iratkezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével (1027 Budapest, Bem rakpart 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20190517/Adm, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző / iratkezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A pályázatok a benyújtási határidőt követő legkésőbb 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók több körből álló személyes interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt legkésőbb 30 napot követő 8 munkanapon belül a pályázók elektronikus úton írásban értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormany.hu - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzöttség (nemzetbiztonsági szakvélemény) szükséges. A nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása legalább 60 nap, amelyre csak a kiválasztott jelöltek esetében kerül sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy önmagában a nemzetbiztonsági ellenőrzés megindítása, illetve annak – kockázatmentes eredménnyel záruló – lezárása nem jelent a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről bárminemű foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó ajánlattételt vagy ekként értékelhető kötelezettséget. Határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázat akkor érvényes, ha a felhívás formai és tartalmi feltételeinek maradéktalanul megfelel. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése értekében bekerül a Külgazdasági és Külügyminisztérium kiválasztási adatbázisába legfeljebb 12 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatával Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. A pályázat tartalmi és formai megfelelőségéről, a pályázattal, illetve ellátandó feladatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekről a palyazat11@mfa.gov.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.