Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Jogi és Igazgatási Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályára

jogi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű Előreláthatóan 2021.december 31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

Ellátandó feladatok:

Szerződések előkészítése, véleményezése, egyeztetése; főigazgatói döntések előkészítése; jogszabály értelmezés, konkrét jogi kérdésekben belső állásfoglalás készítése; bonyolultabb jogi megítélésű ügyek menedzselése. Perképviseleti tevékenység; elektronikus kapcsolattartás; a Főigazgatóság működéséhez tartozó ügyekben a peres és nem peres eljárásokban való részvétel; követelések érvényesítése. Jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás a Főigazgatóság munkatársaival és az illetékes külső szervekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        jogász végzettség,

        Microsoft Office legalább felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi szakvizsga vagy közigazgatási szakvizsga;

        uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektek megvalósításában szerzett tapasztalat;

        beszerzési/közbeszerzési tapasztalat

        adatvédelem területén szerzett végzettség és/vagy tapasztalat

        aktív perképviseleti tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló munkavégzési képesség

        rugalmasság

        terhelhetőség

        minőségi és hatékony munkavégzés

        megbízhatóság

        precizitás, pontosság

        rendszerszemlélet

        logikus gondolkodás

        jó kommunikációs és együttműködési képesség

        konfliktuskezelés

        határozottság

        elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél (melyben kérjük a bruttó bérigény megjelölését is)

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata

        nyelvvizsga bizonyítvány (ok) fénymásolata – amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 70/485-9465 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2076/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2076/2019, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a humanpolitika@szgyf.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A pályázók írásos tájékoztatást kapnak a döntésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2019. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.