Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
Mosoni Idősek Klubja

Szociális, terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 109.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátottak mentálhigiénés ellátásának szervezése, egyéni és csoportos terápiás munka, programszervezés. Ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000 SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerint a munkakörre vonatkozó képesítési előírás.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés (a) pontja, (2d)(2e)(5) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelés, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Szociális ellátásokhoz kapcsolódó ismeretek, kreativitás, jó szervező- és kommunikációs képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 96 566-266; 06 20 4030038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális, terápiás munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/2019, valamint a munkakör megnevezését: Szociális, terápiás munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Állásinterjún való részvételt követő munkáltatói döntéshozatal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartó honlapja - 2019. május 24.

        Regionális folyóirat - 2019. május 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.