Ceglédi Tankerületi Központ Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola

testnevelés-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2713 Csemő, Szent István út 32-34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelsoztása alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, testnevelés-bármely szakos tanári végzettség. Az Nkt. 66. § (1) és (4) bekezdése, valamint 3. sz. melléklete szerint a munkakörnek megfelelő előírt végzettség megléte,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának harmadik személlyel történő megismertetéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola címére történő megküldésével (2713 Csemő, Szent István út 32-34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00028-16/2019 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00028-16/2019, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iskola.csemo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.