Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon
Napközi otthoni részleg

takarítói

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A napközi otthoni részleg foglalkoztató helységeinek, vizesblokkjainak tisztán tartása, takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, szakirányú végzettség nem szükséges,

        erkölcsi bizonyítvány, általános iskolai bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 22 506 255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Széna tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/K , valamint a munkakör megnevezését: takarítói.         Postai úton, a pályázatnak a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Széna tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/K, valamint a munkakör megnevezését: takarítói.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.