Herman Ottó Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Herman Ottó Múzeum

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a főkönyvi könyvelési feladatokat, havi, negyedéves, éves zárási teendők végrehajtását, az egyeztetést az analitikus nyilvántartásokkal, a gyűjtőkódok havi egyeztetését, kötelező egyezőségek vizsgálatát, költségvetési jelentés, mérlegjelentés, beszámoló elkészítését, a kincstári és főkönyvi könyvelés közti pénzforgalmi egyeztetésekkel kapcsolatos feladatokat, azok szükség szerinti módosítását. Ellátja a kötelező egyeztetési feladatokat, valamint az év végi zárás során a mérlegsoronkénti leltárösszesítőkkel kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        kincstári körbe tartozó költségvetési szervnél számviteli területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon

        felhasználói szintű FORRÁS SQL szoftverismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, egyetemi vagy főiskolai gazdasági végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        kapcsolattartó képesség,

        komplex látásmód,

        precizitás, szorgalom,

        Kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban,

        terhelhetőség,

        önálló és csapatmunkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70/943-2918 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1142/2019.A.02 , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1142/2019.A.02, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása szóbeli meghallgatás után történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hermuz.hu - 2019. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermuz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.