Kodály Filharmónia Debrecen

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kodály Filharmónia Debrecen
Kodály Kórus Debrecen

marketing és reklámszervező (szakalkalmazott)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Széchenyi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jegy- és bérletértékesítési feladatok ügyintézése. Ehhez tartozó külső-belső kapcsolattartás. Az Interticket értékesítési rendszer kezelése. Marketing ügyintézési feladatok. Közönségszervezés. Ifjúsági koncertek közönségszervezése valamint az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        PR-és marketing ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jegyértékesítési területen szerezett tapasztalat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Az interticket értékesítési rendszer vagy egyéb érékesítési rendszer ismerete,

        Gazdasági területen szerzett diploma vagy szakképesítés,

        Idegennyelv tárgyalás szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű tájékozódás a debreceni és a hazai kulturális életben,

        Önálló, kreatív munkavégzés képessége csapatmunkára való alkalmasság ,

        Projektszemlélet ,

        Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        Jó stressztűrő képesség, empátia,

        Rugalmasság, nyitottság ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/500-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kodály Filharmónia Debrecen címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Simonffy utca 1. C ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: marketing és reklámszervező (szakalkalmazott).         Postai úton, a pályázatnak a Kodály Filharmónia Debrecen címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Simonffy utca 1. C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/1/2019, valamint a munkakör megnevezését: marketing és reklámszervező (szakalkalmazott).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.debrecen.hu - 2019. május 31.

        DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza hirdetőtábla - 2019. május 31.

        www.kodalyfilharmonia.hu - 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.