Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Rendezvényszervező referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. A kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, aktív részvétel a rendezvényeken. Feladataihoz kapcsolódó beszámolók, riportok és prezentációk készítése. Kapcsolattartás a szakmai partnerekkel, az önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezetekkel. A szakmai vezető munkáját érintő támogatási feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Rendezvényszervezésben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Középfokú aktív angol nyelvtudás

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.

        Motivációs levél.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

        A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

        A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Szervezetmenedzsment Osztály - HR Csoport ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116.583-0/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező referens.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116.583-0/2019, valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Miskolc város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.