Csengődi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csengődi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában költségvetés, beszámoló és zárszámadás készítése, elemi költségvetés összeállítása, intézményfinanszírozási feladatok összehangolása. Költségvetési és mérlegjelentések elkészítésében való közreműködés, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé. Állami támogatás igénylése, elszámolása. Előirányzatok nyilvántartása. A költségvetési-gazdálkodási tárgyú képviselő-testületi döntések előkészítése. Kontírozás, főkönyvi könyvelés az ASP pénzügyi rendszer használatával.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, elsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        ECDL

        ASP rendszer ismerete

        Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

        Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

        a pályázó nyilatkozata arról hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a pályázat kiírója a pályázati anyagát kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3678/441-144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csengődi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/1464-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csengődi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/1464-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 20.

        Csengőd község honlapja (csengod.asp.lgov.hu/) - 2019. május 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.