Pécsi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szilvási Általános Iskola

angol-bármely szakos általános iskolai tanár/tanító (angol műveltségi területtel)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.26.-2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7300 Komló, Függetlenség utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv tanítása az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító (angol műveltségi terület) vagy angol szakos általános iskolai tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, önéletrajz, motivációs levél, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 72/787-073 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/01919-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos általános iskolai tanár/tanító (angol műveltségi területtel).         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kiss György Általános Iskola és AMI 7349 Szászvár, Szent István tér Szent Istv. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/01919-6/2019, valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos általános iskolai tanár/tanító (angol műveltségi területtel).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.