Pápa Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási csoport

jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat vagyonának kezelésével, és a vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok ellátása, szerződések elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról, valamint a Pápai Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vagyonkezelés területén szerzett tapasztalat

        legalább 2 év közigazgatásban szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs készség,

        megbízhatóság,

        precíz, felelősségteljes munkavégzés,

        teherbírás, stressz-tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget tanúsító okirat(ok) másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        motivációs levél

        nyilatkozat arról, hogy benyújtott pályázatát és a személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 89/515-086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A01/341-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A01/341-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5. 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a benyújtási határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtott, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázatokról

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.papa.hu - 2019. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.