Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7726 Véménd, Tavasz utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi-, könyvelési és gazdálkodási feladatok ellátása, azzal összefüggő ügyek döntésre való előkészítése, végrehajtása. Éves költségvetés kidolgozása, elkészítése, képviselő-testületek elé terjesztése. Előirányzat módosítások előkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása. Pénzügyi beszámolók elkészítése, zárszámadási rendelet előkészítése, mérlegbeszámolók elkészítése. Állami hozzájárulásokkal, támogatásokkal kapcsolatos feladatok, támogatások havonkénti könyvelése. MÁK részére történő adatszolgáltatás, vagyongazdálkodással és egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. Áfa- és járulékbevallás, statisztikák és jelentések elkészítése, felterjesztése. Készletgazdálkodással, leltározással kapcsolatos feladatok. OEP finanszírozás nyilvántartása, könyvelése, adatszolgáltatás. Közreműködés a pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások elkészítésében. Banki utalások elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzatok és intézményeik részére pénzügyi feladatok elvégzése, egyéb kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése. Az Államkincstár felé adatszolgáltatás, folyamatos kapcsolattartás. Az ASP gazdálkodási modulban történő feladatellátás, ÁFA bevallások, KSH feladatok, önkormányzati költségvetési rendeletek előkészítése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében, az Intézmények önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában. MÁK ebr42, ÖNGM program és e-adat rendszerek kezelése, használata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet,és a Közszolgálati Szabályzat az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP Gazdálkodási Szakrendszer program ismerete

        Közigazgatási területen szerzett tapasztalat

        Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz

        iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36305870671 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PAL/700/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PAL/700/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 73. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.