Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Hivatalszervezési Igazgatóság Humánpolitikai Osztály

humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. július 3 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony létesítésével, fennállásával, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, az ezekhez kapcsolódó munkáltatói döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetemi szintű jogász, humánszervező, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, társadalombiztosítási szakképzettség, munkavállalási tanácsadó, humánerőforrás menedzser, vagy személyügyi szervező szakképzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        JDolber program ismerete

        Magas szintű Excel program ismeret

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, felelősségteljes munkavégzés,

        Kiváló szintű munkatempó és feladatvállalás,

        csapatmunka/együttműködés,

        kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        képzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3100/HR/2019. , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3100/HR/2019., valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Kinga nyújt a KunK@nebih.gov.hu e-mail címen. A pályázat megküldése során e-mail tárgyában kérjük jelölje meg a megpályázni kívánt munkakört: humánpolitikai referens.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.