Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

1027 Budapest, Kapás u. 22

1 fő általános laboratóriumi asszisztens/BSc analitikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 , Kapás utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, általános laboratóriumi asszisztens/ BSc analitikus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Általános laboratóriumi asszisztens, vagy Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (Orvosdiagnosztikai szakirány) (BSc)

Elvárt kompetenciák:

        Önéletrajz,

        Végzettséget igazoló okiratok másolatai,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Működési nyilvántartásról másolat,

        MESZK tagsági igazolás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1/488-7500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2019/412/3 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő általános laboratóriumi asszisztens/BSc analitikus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2019/412/3, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő általános laboratóriumi asszisztens/BSc analitikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1027 Budapest, Kapás utca 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kapas.hu - 2019. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.