Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7173 Zomba, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, közreműködés a költségvetés tervezésében, beszámoló és zárszámadás elkészítésében, nyilvántartások vezetése, banki utalások és bizonylatolásuk. Pályázatok elszámolásában való közreműködés, átutalások, számlázások teljesítése, leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 19. pontjának II. besorolási osztályában előírt szakképesítés

        mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, 29/2012.(III.7.) Korm. rend. 19. pontjának I. besorolási osztályában előírt képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,

        nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/433-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7173 Zomba, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1769-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7173 Zomba, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1769-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7173 Zomba, Fő tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zomba község honlapja (www.zomba.hu) - 2019. május 20.

        Helyi képújság - 2019. május 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.