Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola

angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3044 Szirák, Petőfi út 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső tagozatos és szakközépiskolai tanulóink angol nyelv oktatásának feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol szakos tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanítási módszertanának ismerete

        roma kultúra ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, diplomák másolatai, erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-32-485017, 06-20-4545087 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola címére történő megküldésével (3044 Szirák, Petőfi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola címére történő megküldésével (3044 Szirák, Petőfi út Petőfi. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4/2019, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3044 Szirák, Petőfi út 32. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.telekisuli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.