Széchenyi István Városi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Városi Könyvtár

könyvtáros asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Pócsi utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati, feldolgozói, valamint raktárosi feladatok széles körű ellátása: dokumentumok visszahelyezése a kölcsönzői terekben, olvasókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, részvétel a könyvtári állomány apasztásában és ellenőrzésében, az ezzel kapcsolatos raktári feladatok elvégzése. Részvétel a megújuló könyvtári minőségi folyamatok megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, könyvtáros asszisztens,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Könyvtárban szerzett gyakorlat és szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        könyvtári munkakörben szerzett szakmai tapasztalat írásos igazolása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés,

        önálló, igényes munkavégzésre való képesség,

        könyvtári munka iránti elkötelezettség, hivatástudat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség

        minőségbiztosítás területén szerzett tanfolyami képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz; végzettséget és a tapasztalatot igazoló okirat(ok) másolata; a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul. A pályázat benyújtásakor az email tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Városi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-126/2019. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Városi Könyvtár címére történő megküldésével (9400 Sopron, Pócsi utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-126/2019., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárólag a határidőre (2019.06.17.) és hiánytalanul beérkezett pályázatokat tudjuk figyelembe venni. Az elektronikus úton benyújtott pályázatból az intézményvezető kiválaszt 3-5 jelöltet, akiket személyesen is meghallgat, majd ezt követően kiválasztja a legalkalmasabb jelöltet. A pályázat eredményéről az érintettek email-ben értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szivk.hu/allas - 2019. május 20.

        https://www.hirsztar.hu/ - 2019. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szivk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.