Bajai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bajai Polgármesteri Hivatal
Építésügyi Irodáján

építésügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági eljárások lefolytatása, építéshatósági ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egységes közszolgálati szabályzatról szóló jegyzői utasítás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        vagyonnyilatkozat tétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga,

        építésügyi vizsga,

        építésügyi hatósági területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a büntetlen előélet igazolására 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        önéletrajz,

        motivációs levél,

        az iskolai végzettség igazolására az oklevélről készített fénymásolat,

        írásbeli hozzájáruló nyilatkozat, mely szerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 79/886203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6500 Baja, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/264/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6500 Baja, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/264/2019, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet 8. iroda.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Baja Város Önkormányzat honlapja (www.bajaionkormanyzat.hu) - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek történő nyilvánítására a jogot fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bajaionkormanyzat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.