Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Dokumentációs és Iktatási Osztály

iratkezelő munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézetünk Dokumentációs és Iktatási Osztályára keresünk iratkezelő munkatársat az alábbi feladatok elvégzésére: küldemények bontása, elektronikus iktatása valamint postahivatali kézbesítésre történő előkészítése, kivitele és behozatala. Telephelyek közötti levelezés összegyűjtése, a levelek eljuttatása gyógyító és szolgáltató osztályokra. Az Intézmény egyes külsős küldeményeinek személyes kézbesítése (MÁK, ÁEEK, ÁNTSZ, OEP, stb.), alkalmanként irattári feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Iratkezelő szakképesítés,

        Iratkezelő program ismerete

        hasonló területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikációs készség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1/461-4700/1173 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. iratkezelő munkatárs ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 308/2019/Mügy , valamint a munkakör megnevezését: iratkezelő munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 308/2019/Mügy, valamint a munkakör megnevezését: iratkezelő munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peterfykh.hu - 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.