Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
BFKH VII. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Ellátandó feladatok:

ügyfélszolgálati feladatk

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kormányablak Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó igazgatási és hatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) vaéamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        Felsőfokú végzettséggel:

        a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy

        b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy

        c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintézői vizsga.

        Érettségi végzettséggel:

        a) rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközép iskolában szerzett érettségi végzettség, vagy

        b) érettségi végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,,

        konfliktuskezelési képesség, pontos,- precíz munkavégzés,,

        terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) letölthető https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) - a pályázat benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele.

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-673-3377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00085-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati feladatkör.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00085-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati feladatkör.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.