Aprók Háza Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aprók Háza Óvoda

óvodatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. június 30-ig terjedő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodatitkári feladatok teljes körű ellátása. Az intézményvezető munkájának támogatása. Intézményi ügyvitel szervezése, és adminisztratív végrehajtása. Általános adminisztrációs, iratkezelési feladatok ellátása. Levelek, dokumentumok, táblázatok előkészítése, formázása, szerkesztése. Közreműködik az adatszolgáltatások teljesítésében, feldolgozásában. A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. A dolgozók munkaügyi adminisztrációs ügyeinek intézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        munkájára igényes, rugalmas, precíz, önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

        Kiváló szintű gépírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 29/314-046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aprók Háza Óvoda címére történő megküldésével (2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PET/1077-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Aprók Háza Óvoda címére történő megküldésével (2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PET/1077-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az Óvodavezető dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peteri.hu - 2019. június 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.