Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Biztonsági Osztály

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi CLIX. törvény szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, személy-vagyonőri bizonyítvány, FBŐ különbözeti bizonyítvány,

        Többéves - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Orvosi alkalmasság megléte, fedhetetlenségi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közszférában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Káros szenvedélytől mentes

        Egyéb gyakorlati szakmai ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való alkalmasság. Pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezelésének engedélyezéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-13/2019. , valamint a munkakör megnevezését: FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-13/2019., valamint a munkakör megnevezését: FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mezogazdasagimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.