Magyar Képzőművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
MKE Gazdasági Osztály

Pénzügyi-számviteli munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest , Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beérkező számlák ellenőrzése, iktatása a Forrás Net integrált rendszerben, kontírozása; Utalványrendeletek érvényesítése, dokumentáció előkészítése, ellenőrzése; Kapcsolattartás a szállítókkal pénzügyi kérdésekben Kisebb, jellemzően NKA-s pályázatok költségvetésének összeállításában való részvétel, elszámolásának összeállítása, kapcsolattartás a szakmai területekkel e témában Közreműködés különböző adatszolgáltatások összeállításában; Tárgyi eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások, kartonok vezetése helyettesítési jogkörben; Egyéb pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        • Haladó Microsoft Office ismeretek (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete

        • Önálló, precíz munkavégzés

        • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        • Cselekvőképesség

        • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú, vagy szakirányú végzettség,

        • Államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat

        • Közép- vagy felsőoktatási területen szerzett szakmai tapasztalat

        • Integrált számviteli rendszer ismerete (Forrás)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Részletes szakmai önéletrajz

        • A végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai

        • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik

        • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/831-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/831-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mke.hu - 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.