Hagyományok Háza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hagyományok Háza
Népművészeti Módszertani Központ

ügyviteli alkalmazott/szervező adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.11.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Corvin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

adminisztrációs feladatok ellátása (megadott adatok alapján kötelezettségvállalást megelőző adatlap, szerződés, megrendelő, teljesítésigazolás készítése és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása), táblázatok kezelése (keresés, szűrések, kimutatások készítése), a Népi Iparművészeti osztályra beérkező alkotások átvétele és visszaadása, zsűri jegyzőkönyvek formai és nyelvtani ellenőrzése és azok kiküldése, meghívók, értesítések kiküldése, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, védjegyek árusítása és nyilvántartásának kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        felhasználói szintű MS Office(irodai alkalmazások), különösképpen Excel

        valamely adatbázis-kezelő program használatában való jártasság

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ügyfélszolgálati tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        jó fogalmazókészség írásban és szóban,

        önálló munkavégzés,

        motiváció,

        monotonitás tűrés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: . , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott/szervező adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével (1011 Budapest, Corvin tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ., valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott/szervező adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hagyományok Háza honlapja - 2019. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.