Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

49/2004.(V.21) ESZCsM rendelet szerinti területi védőnői feladatok, 26/1997.(XI.3.) NM rendelet 3. számú mellékelte iskola-védőnői feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/320-8826 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M008/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M008/2019, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Székesfehérvár honlapján: www.szekesfehervar.hu - 2019. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiírt pályázathoz beküldött jelentkezéshez mellékelni kell a pályázónak a személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyagban megadott személyes hozzájárulását. Az adatkezeléshez való hozzájárulását a jelentkezés megadásával adja meg, hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.