Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aquincumi Múzeum
Ókortörténeti Főosztály

régész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.04.24. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti és muzeológiai feladatok teljes körű ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, régész végzettség (MA) római provinciák régészet szakág legalább 2 év terepi régészeti szakfeladat ellátásában szerzett gyakorlat muzeológiai (gyűjteményi, raktári, kiállítási) munkában szerzett tapasztalat, felhasználói szintű Photoshop, AutoCad ismeretek.,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        releváns szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kiállítás rendezésben szerzett szakmai tapasztalat, más régészeti korok emlékeinek feltárása terén szerzett szakmai tapasztalat, kapcsolódó tudományterületek (pld. történelem, néprajz) terén végzett tanulmányok, további európai nyelv, vagy nyelvek alapszintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű proaktív, kreatív hozzáállás rugalmasság, alkalmazkodó képesség kommunikációs készség, csapatjáték.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz végzettséget igazoló okmányok másolatai nyilatkozat arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány) valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20/253-3541 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/73-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/73-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.