Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Természetvédelmi őr

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

124. Természetvédelmi igazgatási feladatok, "Kiemelt munkakör" : Állami természetvédelmi őr

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• A vonatkozó természetvédelmi és rendészeti jogszabályok alapján, a természetvédelmi őri feladatok ellátása. • Figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát, ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását, az előírások megszegőivel szemben hatósági intézkedés kezdeményezése, vagy helyszíni bírság kiszabása. • Közérdekű bejelentések kivizsgálása, szakszerű megválaszolása. • Közreműködés az Igazgatóság jogszabályokban előírt alaptevékenységeivel összefüggő feladatok ellátásában: természetvédelmi területkezelés, vagyonkezelés, kutatás, adatgyűjtés, adatszolgáltatás, természetvédelmi döntések előkészítése, pályázati közreműködés, kulturális örökség védelme, bemutatás, oktatás. • Kapcsolatot tart a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, a térségi szereplőkkel, gazdálkodókkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Megfelelő fizikai állóképesség és mozgáskultúra megléte

        Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó-külön jogszabály szerinti- feltételeknek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        A természetvédelmi hatósági munka terén korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat

        Erdészeti, szakmai jártasság

        Közigazgatási szakvizsga megléte

        Környezeti nevelésben és bemutatásában szerzett több éves tapasztalat

        Természeti értékek kutatásában és felmérésében szerzett több éves tapasztalat

        Adott természetvédelmi őrkerület és környezetének ismerete

        Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában

        A körzetben, vagy annak közelében rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, felelősségvállalás,

        Együttműködési, konfliktuskezelési és megelőzési képesség, terhelhetőség,

        Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        Pontosság, önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Határozott fellépés, jó kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf. 86. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3309/2019. Budai TK , valamint a munkakör megnevezését: Természetvédelmi őr.         Postai úton, a pályázatnak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (2509 Esztergom, Strázsa hegy -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3309/2019. Budai TK, valamint a munkakör megnevezését: Természetvédelmi őr.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1121 Budapest, Költő utca 21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton küldött pályázatok esetén a postai bélyegzőn szereplő dátumot tekintjük a benyújtás időpontjának. A benyújtott pályázati anyagon kérjük feltüntetni: Természetvédelmi őri állás – Budai TK

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dinpi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.