Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dél-Budai Tankerületi Központ

HR referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 42. pontja szerinti, foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

A tankerületben és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakkal, kormánytisztviselőkkel, illetve közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, jogviszonyok létesítésével, megszüntetésével, módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése, megbízási szerződések előkészítése, ellenőrzése, megbízási díjak számfejtése, munkaköri leírások előkészítésének segítése, szemelyi anyagok rendszerezése, KIRA illetményszámfejtő rendszer és SAP rendszer használata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Személyügyi, munkaügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetemi szintű, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklete 42. pontjában meghatározott valamely végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        KIRA, SAP rendszer ismerete

        közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,

        köznevelési intézményekre vonatkozó jogszabályok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerint

        iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/01037-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: HR referens.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/01037-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: HR referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázatot eredménytelennek is nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.