Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára

segédlevéltáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Szent István út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

levéltári szakkönyvtári feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, történelem vagy levéltár vagy könyvtár szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 34 324 310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Szent István út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-G/272/2019 , valamint a munkakör megnevezését: segédlevéltáros.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Szent István út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-G/272/2019, valamint a munkakör megnevezését: segédlevéltáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Szent István út 21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tatabanya.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

tbleveltar.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.