Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)
Orvosi Képalkotó Klinika

1 fő orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek és a belső, intézményi előírások alapján. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú szakképesítés,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügy területén szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat

        angol nyelv középfokú ismerete

        számítógépes alapismeretek (Word, Excel)

        orvos-informatikai rendszer(ek) ismerete(GEPACS, eRAD, eMedsolution)

Elvárt kompetenciák:

        rugalmasság, precizitás, problémamegoldó készség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (elérhetőségi adatok megjelölésével)

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

        MESZK tagsági kártya másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 52/ 255-136 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKKL/101/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKKL/101/2019, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki. A jelentkezés során kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Orvosi Képalkotó Klinika”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.