Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája

könyvtáros tanár / könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1194 Budapest, Csengő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi és tankönyv rendeléssel kapcsolatos feladatok ellátása, könyvtári foglalkozások megtartása. Nevelési-oktatási feladatok, ügyeleti tevékenység, részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet,

        4 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros/ bármely szakos tanár,

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, illetve annak igazolása , hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-282-98-77 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051508/3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár / könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051508/3/2019, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár / könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vhszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.