Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma

Informatika (mérnök) tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika ismeretek szakmai ágazati tantárgyainak oktatása (Hálózati ismeretek elmélet és gyakorlat, IT elmélet és gyakorlat, Programozás elmélet és gyakorlat, Linux elmélet és gyakorlat)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, mérnök informatikus végzettség, vagy szakirányú egyetemi végzettség,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának pályázattal összefüggő sokszorosításához, továbbításához harmadik személy részére,

        A pályázat hirdetője, a pályázót tájékoztatja, hogy a létre nem jött közalkalmazotti jogviszony esetén a pályázati adatokat az eljárás járultával törli. A munkakörre alkalmas pályázó külön hozzájáruló nyilatkozata esetén elérhetőségi adatait 1 évig nyilvántartja a hirdető, majd 1 év elmúltával törli az adatokat (GDPR).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-92-511-800 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-1022/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika (mérnök) tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-1022/2019, valamint a munkakör megnevezését: Informatika (mérnök) tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázat másolatát a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma címére is (8900 Zalaegerszeg, Jókai utca 4-6.) Németh Andrea tagintézmény-vezető részére megküldeni. A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését: Informatika (mérnök) tanár.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.