Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Pesti Tankerületi Központ

Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola-1 fő logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Logopédus feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, logopédus végzettség,

        - magyar állampolgárság

        - büntetlen előélet

        -cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

        -szakmai önéletrajz

        -erkölcsi bizonyítvány sikeres elbírálás esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádorvölgyiné Szabó Ildikó nyújt, a 2770967 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola-1 fő logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2019, valamint a munkakör megnevezését: Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola-1 fő logopédus.

        Elektronikus úton Zádorvölgyiné Szabó Ildikó intézményvezető részére a info@ksai.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.