Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar, Marketing Iroda

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- offline/online felületekre grafikai tervezés megbízói igények alapján - kreatív anyagok tervezése és mutációk készítése, kampány-koncepciók kreatív támogatása (pl.: social media felületekre adaptálás) - kiadványok, reklámanyagok tervezése - arculattervezés - weboldal tervezési feladatok - kapcsolattartás a kivitelezőkkel (pl.: nyomda), megrendelőkkel való egyeztetés - fotók készítése, szerkesztése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi, és grafikus szakirányú végzettség,

        - Adobe programok professzionális használata (InDesign, Photoshop, Illustrator, stb.) - Corel grafikai program magas szintű ismerete - nyomdai ismeretek - precizitás, pontosság, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - felsőfokú végzettség - angol nyelvtudás - több év munkatapasztalat, esetleg ügynökségi területen - videóvágási, videókészítési ismeretek - online hirdetések (pl.: html5 bannerek) készítése terén szerzett tapasztalatok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget, nyelvismeretet igazoló oklevelek másolata, motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16784 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16784, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit kínálunk: - a szektorban versenyképes fizetés - legújabb programokkal való munkavégzés - barátságos és összetartó csapat, vidám hangulat

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.