Paksi Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Városi Múzeum

Múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai foglalkozások, közművelődési programok szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település és a járás óvodáival, iskoláival, egyéb intézményeivel. Szakterületével kapcsolatos pályázatok figyelése és elkészítése. Kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, tárlatvezetések. A feladatok az intézmény régészeti, történeti, néprajzi tárgyú kiállításainak múzeumpedagógiai hasznosítását jelentik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógia,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Pályakezdő - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Történelem szak,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai érzék , szervezőkészség és kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okmányok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0675830372 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Paksi Városi Múzeum címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Városi Múzeum címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák F. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2019, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.paksimetszet.hu - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paksimetszet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.