Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Igazgatási és Ügyeleti Főosztály

titkársági referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Budafoki út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Főigazgató-helyettes napi munkájának támogatása - Beérkező, illetve kimenő iratok iktatása - Telefonos megkeresések megválaszolása - Vendégek fogadása - Megkeresések továbbítása - Kapcsolattartás közigazgatási és rendvédelmi szervekkel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        terhelhetőség, tolerancia, rugalmasság, önállóság, teljesítményorientált munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú végzettség

        angol nyelv ismerete

        közigazgatási tapasztalat

        TÜK vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolati végzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megvizsgálásához

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/83/2019 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági referens.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/83/2019, valamint a munkakör megnevezését: titkársági referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat83@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni. - mellékletként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók - a kizárólag egy pályázati azonosító szerinti munkakörre vonatkozó valamennyi csatolt fájlt egy elektronikus levélben (szükség esetén tömörített fájlként), kell eljuttatni a fenti e-mail címre]

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.