Hajdúhadházi Városi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Városi Óvoda
Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utca Telephely

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógus diplomával, pedagógiai munkát önállóan teljes körű felelősséggel ellátó, empatikus a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel szívesen és lelkiismeretesen foglalkozó kollégát keresünk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Csapatmunka, empátia, kommunikációs együttműködés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/584-4725 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Városi Óvoda címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Városi Óvoda címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjú, előre egyeztetett időpontban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.