Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Főosztály

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Zápor utca 27.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet: 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó helyi adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,- Ft-os illetményalapot és a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        a 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában meghatározottak közül: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

        közigazgatási alapvizsga/szakvizsga

        ECDL bizonyítvány

        ASP program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzésre való képesség,

        pontos, precíz, igényes munkavégzés,

        jó problémamegoldó képesség,

        jó kommunikációs készség szóban és írásban,

        együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

        • kézzel írt motivációs levél

        • iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata

        • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-4367-176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 102. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/298-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/298-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításá

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.obuda.hu - 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.