Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Béke tér 1.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a polgármesteri hivatal gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: analitikus nyilvántartások vezetése, kifizetésekkel kapcsolatos feladatok ellátása (szállítók, szociális és egyéb támogatások), feladások főkönyvi könyvelésnek, egyeztetések elvégzése, részvétel a beszámolási feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint 60.000 Ft-os önkormányzati illetményalap, I. vagy II. besorolástól függően 20%-os, illetve 40%-os illetménykiegészítés és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, felső- vagy középfokú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés; II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

        Word, Excel táblázatkezelő rendszer magas szintű alkalmazása,

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alap- vagy szakvizsga

        államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

        önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat

        EcoSTAT integrált pénzügyi-gazdálkodási rendszer használatában szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        önálló, gyors, pontos munkavégzés ,

        együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalmú fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás kérelmezésről),

        előnyt jelentő tényezők meglétét igazoló okirat másolata,

        motivációs levél,

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 452-4175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P13-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1139 Budapest, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P13-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a vonekierzsebet@bp13 e-mail oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. (A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.) A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók pályázati anyaga megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budapest13.hu - 2019. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budapest13.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.